AKTUALNOŚCI

W dniu 16 listopada 2023 r.  odbyło się szkolenie adresowane do nauczycieli i rodziców.

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się szkolenie adresowane do nauczycieli i rodziców.

W dniu 16 listopada 2023 r.  odbyło się szkolenie adresowane do nauczycieli i rodziców. Tematyką szkolenia była praca w szkole i w domu z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz ADHD.
czytaj więcej
Wychowywać to kochać i wymagać

Wychowywać to kochać i wymagać

 
Pod tym hasłem 6 listopada 2023 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie odbyły się zajęcia z cyklu - "Szkoła dla rodziców".
czytaj więcej
20 października 2023 odbyło się Szkolenie w ramach Logopedycznej Grupa Konsultacyjno

20 października 2023 odbyło się Szkolenie w ramach Logopedycznej Grupa Konsultacyjno

20 października 2023 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie odbyło się szkolenie w ramach Logopedycznej Grupa Konsultacyjno - Szkoleniowej
czytaj więcej
ZAPISY NA TERAPIĘ I DIAGNOZĘ SI w roku szkolnym 2023/2024

ZAPISY NA TERAPIĘ I DIAGNOZĘ SI w roku szkolnym 2023/2024

ZAPISY NA TERAPIĘ I DIAGNOZĘ SI w roku szkolnym 2023/2024 DZIECI KONTYNUJĄCE TERAPIĘ SI oraz z listy rezerwowej 2022/2023
czytaj więcej
„TRENING PEWNOŚCI SIEBIE - Program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej”.

„TRENING PEWNOŚCI SIEBIE - Program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej”.

W dniach 18-19.05.2023Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” z Warszawy we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie zorganizowało szkolenie dla pedagogów i psychologów szkolnych z powiatu wyszkowskiegopt. „TRENING PEWNOŚCI SIEBIE - Program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej”. 
czytaj więcej
Szkolenie dla logopedów

Szkolenie dla logopedów

Serdecznie zapraszamy logopedów na spotkanie Grupy Szkoleniowo-Konsultacyjnej
czytaj więcej
Badania przesiewowe logopedyczne

Badania przesiewowe logopedyczne

Prosimy zapoznać się z komunikatem
czytaj więcej
PROGRAM "Dobry start" 300+

PROGRAM "Dobry start" 300+

Zapraszamy do mobilnego punktu wsparcia, w ramach którego pracownicy ZUS w uzgodnionym dogodnym terminie będą zakładać klientom – (mieszkańcom miasta/gminy) profil PUE oraz pomagać w elektronicznym wypełnianiu wniosku 300+.
czytaj więcej
SZKOLENIA. WAŻNA INFORMACJA!

SZKOLENIA. WAŻNA INFORMACJA!

Prosimy o zapoznanie się z informacją w sprawie szkoleń.
czytaj więcej
FERIE ZIMOWE

FERIE ZIMOWE

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
czytaj więcej
WAŻNA INFORMACJA!

WAŻNA INFORMACJA!

Odwołane szkolenia do końca roku kalendarzowego 2020.
czytaj więcej
OFERTA SZKOLENIOWA

OFERTA SZKOLENIOWA

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców na szkolenia organizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie oraz rodziców na pogadanki i spotkania według zamieszczonego na stronie harmonogramu.
czytaj więcej
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Ten rok będzie dla Nas szczególnie trudny. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pracuje w reżimie sanitarnym. Wprowadziliśmy niezbędne procedury, dostosowaliśmy poradnię do nowej epidemicznej rzeczywistości, abyśmy mogli służyć Państwu pomocą nieprzerwanie przez cały rok szkolny potrzebujemy Państwa współpracy.
czytaj więcej
ZAPISY NA  TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

ZAPISY NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

Prosimy o zapoznanie sie z nowymi zasadami oraz nowymi terminarzami składania wniosków na terapię logopedyczną.
czytaj więcej
ZAPISY NA  TERAPIĘ I DIAGNOZĘ SI

ZAPISY NA TERAPIĘ I DIAGNOZĘ SI

Prosimy o zapoznanie sie z nowymi zasadami oraz nowymi terminarzami składania wniosków na terapię SI.
czytaj więcej
ODWOŁANE ZAJECIA

ODWOŁANE ZAJECIA

Prosimy o zaoznanie się z komunikatem Poradni w sprawie odwołania zajęć w związku zagrożeniem epidemią.
czytaj więcej
LOGOPEDYCZNA GRUPA KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWA

LOGOPEDYCZNA GRUPA KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWA

31 stycznia 2020 roku na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie odbyło się spotkanie logopedycznej grupy konsultacyjno-szkoleniowej, której koordynatorami są: Lidia Kosiorek, Edyta Trociewicz i Gabriela Torebko.
czytaj więcej
SZKOLENIA DLA RODZICÓW

SZKOLENIA DLA RODZICÓW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń przeznaczonych dla rodziców.
czytaj więcej
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń dla nauczycieli.
czytaj więcej
PORADNIA OGŁASZA NABÓR

PORADNIA OGŁASZA NABÓR

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem o naborze na grupowe zajęcia Treningu Słuchowego.
czytaj więcej
NIECZYNNA PORADNIA

NIECZYNNA PORADNIA

Informujemy, że poradnia będzie nieczynna w dniu 27-09-2019
czytaj więcej
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Informujemy, że rozpoczynamy kolejną edycję zajęć dla rodziców i wychowawców wg programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
czytaj więcej
DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zapraszamy do zapoznania z zasadami przyjęć na diagnozę i terapię integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie.
czytaj więcej
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami dotyczącymi diagnozy logopedycznej oraz terapii logopedycznej. W krótki sposób wyjaśnimy Państwu jak wygląda wspólpraca z naszą Poradnią.
czytaj więcej
NASTOLATEK BEZ TABU - RELACJA

NASTOLATEK BEZ TABU - RELACJA

6 kwietnia 2019 r. odbyła się pierwsza z cyklu „Porozmawiajmy o…” konferencja dla rodziców pt. „Nastolatek bez tabu” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie.
czytaj więcej
Array ( [show] => 1 [text] => Klauzula Informacyjna
Działając w imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie (07-200),
ul. T. Kościuszki 52, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: ?RODO?), niniejszym informuję, że:
    I. Administrator Danych Osobowych
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie (07-200), przy ul. T. Kościuszki 52,
NIP: 7621802113, REGON: 000694468.
    2. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą telefoniczną na numer (297425007) oraz za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: (sekretariat@pppwyszkow.pl)
    II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie, mogą się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@odosc.pl.
    III. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej pomocy (logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej bądź psychoedukacyjnej), w pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie do objęcia dziecka pomocą w świadczonym przez nas zakresie. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Pani/Pana i dziecka danych: imię, nazwisko, nr PESEL, a w przypadku braku PESEL ? serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, opis problemu, z jakim zgłasza się Pani/Pan się do Poradni. Możemy również otrzymać Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do świadczenia naszych usług na Pani/Pana rzecz. Dane kontaktowe podawane są dobrowolnie i służą one wyłącznie do celu realizacji kontaktu pomiędzy Panią/Panem, a Poradnią.
Podczas świadczenia naszych usług w zakresie pomocy tworzymy dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu naszej współpracy, w szczególności znajdują się w niej informacje dotyczące zdrowia, jak również mogą znaleźć się informacje o występujących w rodzinie nałogach. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i przeprowadzenia w sposób właściwy procesu, jakim jest świadczona przez nas pomoc.  
    IV. Cel przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Poradnię przede wszystkim mocą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199).
Zgodnie z § 2. ww. rozporządzenia, do zadań Poradni należy:
    1) diagnozowanie dzieci i młodzieży,
    2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
    4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
    1) wydawanie opinii,
    2) wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
    3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
    4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
Odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie.
    V. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym mogą być udostępniane na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora Danych Osobowych obowiązek ich udostępnienia.
    VI. Okres przechowywania danych osobowych
Dokumentacja jest przechowywana przez okres 20 (słownie: dwudziestu) lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Termin ten wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. 2010 nr 131 poz. 888).
    VII. Prawa przysługujące względem danych osobowych
Korzystając z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych:

    1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
    2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
    3. przenoszenia swoich danych osobowych;
    4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzania dokonywano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@odosc.pl.
    VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    IX. Fakultatywność lub obligatoryjność podania danych
Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu na ?Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2018 Powiatu Wyszkowskiego? jest dobrowolne. To Pani/Pan decyduje czy chce wziąć udział w organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie konkursie. Niepodanie danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w organizowanym konkursie.
Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.______________________
Administrator Danych Osobowych
[link] => Array ( [show] => 0 [label] => [url] => ) [accept] => Akceptuje [close] => 0 [cookies_name] => popupprivate )